1398/7/22

انواع وابسته های پسین و پیشین

فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

مباحث : این فایل شمال انواع وابسته های پسین و پیشین در قالب نمودار است که از دوره ی اول شروع می شوند و تا دورۀ دوم ادامه دارند

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 1
فرمت فایل : PDF
دانلود : 219
ثبت شده در 22 مهر 98