1398/1/30

چک لیست ارزشیابی دروس 1 و 2 علوم پنجم (زنگ علوم و مواد تغییر می کند)

علوم تجربی پنجم دبستان

انتظارات عملکردی
مراحل کار یک کاوشگر را می¬داند.
مواد لازم برای ساخت فرفره را با خود آورده است.
در ساخت فرفره در گروه همکاری دارد.
می¬تواند از روی الگوی کتاب انواع فرفره¬ها را بسازد.
جهت انجام آزمایش¬های مقایسه¬ای همه عوامل را ثابت نگه می¬دارد و تنها یک عامل را تغییر می¬دهد و تاثیر آن یک عامل را بررسی می¬کند.
جهت شرکت در مسابقه فرفره¬های چرخان از خود علاقه نشان می¬دهد.
درباره رسیدن فرفره¬ها به زمین فرضیه سازی می¬کند.
نتایج کاوشگری را بیان می¬کند.
در هنگام ساخت فرفره نظافت را رعایت می¬کند و در مصرف کاغذ صرفه¬جویی می¬کند.
می¬تواند آزمایش فرفره را به مسایل واقعی مرتبط کند.
ویژگی¬ها و نشانه¬های تغییر فیزیکی را می¬داند و برای آن مثال می¬زند.
ویژگی¬ها و نشانه¬های تغییر شیمیایی را می¬داند و برای آن مثال می¬زند.
مواد لازم برای ساخت بادبادک را آورده است.
برای ساخت و استفاده از بادبادک شوق و علاقه دارد.
می¬تواند برای یک ماده یکسان تغییر فیزیکی و شیمیایی طراحی کند.
تفاوت سرعت و عوامل موثر در سرعت تغییرات را می¬داند و برای آن مثال می¬زند.
مثال¬هایی را از تغییرات فیزیکی در طبیعت بیان می¬کند.
مثال¬هایی را از تغییرات شیمیایی در طبیعت بیان می¬کند.
مثال¬هایی را از تغییرات، با و بدون دخالت انسان بیان می¬کند.
حین تدریس با دقت به مطالب گوش می¬دهد.
تکالیف محول شده را با دقت، به موقع و تمیز انجام می¬دهد.
با اعضای دیگر کلاس به احترام و مهربانی رفتار می¬کند.
برای یادگیری بهتر دیگر دانش¬آموزان، تلاش می¬کند.
قواعد کار گروهی را (مانند پذیرش اشتباه و نحوه مخالفت با نظریات غلط و ... )رعایت می¬کند.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 124
بروزرسانی شده در 30 فروردین 98