1398/1/30

چک لیست ارزشیابی دروس 3و 4 علوم پنجم (رنگین کمان و برگی از تاریخ زمین)

علوم تجربی پنجم دبستان

انتظارات عملکردی
از تجربیات خود پیرامون مشاهده رنگین کمان با اشتیاق صحبت می¬کند.
رنگ¬های رنگین کمان را می¬شناسد.
مواد لازم را برای آزمایش¬های مربوط به ساخت رنگین کمان به روش¬های مختلف، با خود آورده است.
در ساخت رنگین کمان به روش¬های مختلف در گروه همکاری دارد.
جهت انجام آزمایش¬های ساخت رنگین کمان به روش¬های مختلف از خود علاقه نشان می¬دهد.
در حفظ و جمع¬آوری وسایل مربوط به آزمایش¬ها به دقت عمل می¬کند.
جهت بهتر انجام دادن آزمایش پیشنهادهایی ارائه می¬کند.
نتایج کاوشگری را بیان می¬کند.
تعریف و کاربرد منشور را می¬داند.
تعریف عدسی، کانون عدسی و فاصله کانونی را می¬داند.¬
وسائل مربوط به آزمایش ذره بین را با خود آورده است.
در انجام آزمایش¬های مربوط به ذره¬بین از خود علاقه و دقت نشان می¬دهد.
کاربرد ذره بین را می¬داند و برای خواندن متن¬های ریز از آن استفاده می¬کند.
کاربرد عدسی را می¬داند و مشاغلی که از عدسی استفاده می¬کنند نام می¬برد.
تعریف فسیل را می¬داند.
شرایط لازم را برای تشکیل فسیل می¬داند.
مواد لازم را برای انجام آزمایش تشکیل اثر فسیل با خود آورده است.
آزمایش تشکیل اثر فسیل را با دقت و تمیز انجام می¬دهد.
در بیان ویژگی¬های ظاهری قالب و اثر آن خوب عمل می¬کند.
مواد لازم را برای انجام آزمایش تشکیل لایه¬های رسوبی با خود آورده است.
وسائل مربوط به آزمایش را با دقت جمع¬آوری می¬کند.
حین تدریس به دقت به مطالب گوش می¬دهد.
تکالیف محول شده را با دقت، به موقع و تمیز انجام می¬دهد.
قواعد کار گروهی را (مانند پذیرش اشتباه و نحوه مخالفت با نظریات غلط و ... )رعایت می¬کند.

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 107
بروزرسانی شده در 30 فروردین 98