1398/1/28

طرح درس علوم تجربی چهارم دبستان | درس 1: زنگ علوم (گردشی در باغ)

علوم تجربی چهارم دبستان

مشخصات کلی - عنوان درس : علوم تجربی پیش نیاز : یاد آوری علوم سالهای قبل موضوع درس : زنگ علوم
مدت اجرا : 45 دقیقه مخاطب : فراگیران پایه چهارم مکان : کلاس و حیاط آموزشگاه تعداد فراگیران: نفر
نام و نام خانوادگی معلم : ......................
اهداف کلی : مشاهده و پیش بینی
اهداف جزئی: در پایان تدریس فراگیران بتوانند :
1ـ از مشاهدات خود نتیجه گیری کنند. 2ـ بر اساس مشاهدات و یافته های تجربی ، پاسخ پرسش ها و مسائل در موقعیت جدیدپیش بینی کنند. 3ـ نتایج بررسی خود را به روش های گوناگون ( روزنامه دیواری ، پوستر و...) ارائه دهد.
اهداف رفتاری : در پایان فراگیران می توانند :
1ـ با کسب و تقویت مهارت پیش بینی کردن ، در مواجهه با مسائل زندگی روز مره و بر اساس اطلاعات بدست آمده از مشاهدات خود پیش بینی کند . 2ـ برای بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ها خود ، آزمایشی طراحی و آن را اجرا کنند و نتایج بدست آمده را به موارد مشابه تعمیم دهند.
ارزشیابی آغازین : در کلاس اول ابتدایی مهارت مشاهده را فرا گرفته است در کلاس دوم مهارت یادداشت برداری را در خود تقویت کرده و در کلاس سوم مهارت جمع آوری اطلاعات را آموخته است.
روشهای تدریس : گردش علمی ، نمایشی ، پرسش و پاسخ ، نمایش فیلم .
آماده سازی و وسایل کمک آموزشی : سیم مفتولی ، مایع دستشویی ، لیوان ، بادکنک و کتاب درسی در صورت نمایش فیلم دستگاه پروژکتور و نرم افزار آموزشی
فعالیت های معلم : سلام واحوالپرسی ، پیام روز ( آیه قرآن ، حدیث ، پیام ...) حضور و غیاب 4 دقیقه
آماده سازی : ارزشیابی تشخیصی درسی – اگر بادکنک ها را زیاد باد کنیم یا در آن آب زیاد بریزیم چه می شود؟ 8 دقیقه
ارائه درس : معلم قبل از ارائه درس ، دانش آموزان را گروه بندی می کند و با کمک دونفر از دانش آموزان در رابطه با پیش بینی کردن یک آزمایش علوم و مشاهده آن فرض مثال ،یکی با بادکردن و دیگری با آب ریختن داخل بادکنک ، وارد موضوع اصلی درس می شود و از دانش آموزان می پرسد که بادکنک شماره 1 اگر زیاد باد شود چه می شود؟ و شماره 2 اگر آب درون آن بریزیم چه اتفاقی می افتد؟ و بعد از پرسش و پاسخ با فراگیران وارد موضوع درس می شود. 12 دقیقه


فعالیت فراگیران : پاسخ گویی به سوالات معلم ، ساختن حلقه سیم یا قالب حباب سازی در گروه ، ساخت حباب در حیاط ، کشیدن شکل حباب در دفتر گزارش و ارائه گزارش به معلم ( مشاهده ، آزمایش ، جمع آوری اطلاعات ، طبقه بندی و ارائه گزارش و نتیجه گیری ) 12 دقیقه
مرحله حین تدریس : معلم به همراه دانش آموزان به حیاط رفته و از نزدیک بر کار آنها نظارت می کند و درمدت زمان مشخص شده به کلاس باز گشته و نتایج و گزارشات را تحویل می گیرد و تمرینات کتاب را نیز انجام می دهند. 2 دقیقه
مرحله پایانی تدریس : جمع بندی و نتیجه گیری – معلم در پایان ، درس را برای فراگیران جمع بندی کرده و توضیح می دهد که برای انجام هر آزمایش نیاز به پیش بینی کردن دارد مانند بازی حباب سازی پس یاد گرفتید که برای اجرای یک آزمایش باید قبل از انجام پیش بینی کرد و سپس با مشاهده و جمع آوری اطلاعات به نتیجه رسید که پیش بینی گفته شده درست بوده یا خیر . 3 دقیقه
مرحله بعد از تدریس – ارزشیابی تکوینی : با پرسش از فراگیران در باره ی چه چیز یاد گرفته اید؟ چرا باید برای هر آزمایش پیش بینی کنیم ؟ مشاهده در انجام هر آزمایشی چه دلیلی دارد ؟ 2 دقیقه
تعیین تکلیف : انجام فعالیت های صفحه 4 کتاب در منزل و با توجه به آموخته ها ابتدا پیش بینی کنید و بعد از انجام آزمایش گزارش تهیه و در جلسه بعد به کلاس بیاورید. 2 دقیقه


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOC
دانلود : 244
ثبت شده در 28 فروردین 98