گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدائی | درس 3: همدلی

ضمن خدمت فرهنگیان آموزگاران تخصصی شغلی: آموزگاران ابتدائی مطالعات اجتماعی ابتدائی (روش تدریس، طرح درس و اقدام پژوهی)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدائی | درس 3: همدلی
تعداد صفحات فایل : 51

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (DOCX)
بازدید : 204
ثبت شده در 7 مهر 1402