1397/10/29

نحوه آزمایش و گزارش ساخت بلور زاج در آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم

آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

بلور شکلی از ماده جامد است که در آن مولکولها ٬ اتمها و یونها با آرایشی منظم در کنار یکدیگر قرار دارد. تکرار این آرایش منظم در سه جهت فضایی سبب بزرگتر شدن بلور می‌شود. نظم بیرونی بلورها ٬ بر اثر نظم درونی آنهاست. بدلیل همین نظم ٬ سطحهای خارجی بلورها صاف و هموار هستند. این سطحهای صاف با یکدیگر زاویه‌هایی می‌سازند که اندازه‌های آنها در بلورهای یک ماده همواره ثابت است. یکی از راههای تشخیص بلورها از یکدیگر ، اندازه گیری زاویه بین سطحهای آنهاست. بلورها به شکلهای مکعب ٬ منشور ٬ هرم و چند وجهی‌های مختلف هستند و معمولا" سطحها و زاویه‌های هر شکلی از آنها مشابه و قرینه یکدیگرند.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 839
ثبت شده در 29 دی 97