{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

1401/03/31

ویدیوی آموزشی دانش فنی پایه صنایع شیمیایی دهم هنرستان | فصل 1: کلیات (جلسه 2: جایگاه رشته صنایع شیمی در فعالیت های اقتصادی)

دانش فنی پایه صنایع شیمیایی دهم دوره دوم متوسطه- فنی صنایع شیمیایی (صنعت)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 12 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 4
ثبت شده در 31 خرداد 1401