{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/10/22

ویدئو ساختمان دنا و نحوه ی قرار گیری بازهای آلی در ساختمان دنا

زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 1 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 159
ثبت شده در 22 دی 1397
تعداد تست: 1627
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان