گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) تجربی 1401/02/7

ویدیوی آموزشی فیزیک (3) تجربی دوازدهم | مشخصه عمومی امواج و مفاهیم دامنه بسامد و طول موج در امواج

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فیزیک (3) تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 591
ثبت شده در 7 اردیبهشت 1401