{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی و آمار (3) 1400/10/26

فیلم آموزشی فصل 2 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی | درس 1: مدلسازی و دنباله (قسمت دوم)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (3)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 50 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 634
ثبت شده در 26 دی 1400
مجید قادری