گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مجید قادری

چند روزه که پیداش نیست!

مجید قادری

لیسانس ریاضی کاربردی

استان هرمزگان، شهر بندر عباس

دبیرستان اسد پور ناحیه 2 بندرعباس

این صفحه 12,011 بار بازدید شده

دبیر دبیرستان تیزهوشان

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) دهم ریاضی و آمار (1) دهم حسابان (1) یازدهم ریاضی (2) یازدهم آمار و احتمال یازدهم ریاضی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • دبیر دبیرستان نمونه دولتی

  تالیفات

  • کتاب راهنمای برتر ریاضی 1

  • کتاب راهنمای برتر آمار و احتمال یازدهم

  • تحلیل محتوای ارتباطی و توصیفی کتاب درسی ریاضی و آمار3 بر اساس دیدگاه جروم برونر

  • تحلیل محتوای کمی کتاب درسی ریاضی و آمار2 با رویکردی انتقادی

  گواهینامه و افتخارات

  • رتبه اول تحلیل کتاب درسی

  • اعتبارسنجی کتاب ریاضی 3

  • اعتبار سنجی کتاب ریاضی 2

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی