{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/07/27

فیلم آموزش صفحۀ 10 ریاضی دوم دبستان | فصل 1 | درس 1: عدد وشمارش/ فعالیت

ریاضی دوم دبستان


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 5 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 10
ثبت شده در 27 مهر 1400
تعداد تست: 754
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان