1397/9/2

فهرست وارسی فارسی خوانداری پایه ششم

فارسی ششم دبستان

مباحث :
متن را روان روخوانی می کند و با رعایت تکنیک و قواعد خوانداری( نگارشی) می خواند .
با بیان منطقی و سنجیده پیام درس ها و داستانها را ارائه می دهد .
و.............

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 1
فرمت فایل : PDF
دانلود : 206
ثبت شده در 2 آذر 97