{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/05/14

آموزش مفهومی صفحه‌ی ۱۱۲ ریاضی ششم دبستان | فصل 6 | درس 1: کسر، نسبت و تناسب/ فعالیت

دبستان ششم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 7 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 850
بروزرسانی شده در 14 مرداد 1400
سعیده جعفری