1394/6/14

شکل های متقارن و رسم خط تقارن آنها در کتاب درسی پنجم ابتدایی

ریاضی پنجم دبستان

شکل های متقارن و رسم خط تقارن آنها در کتاب درسی پنجم ابتدایی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 1
فرمت فایل : PDF
دانلود : 554
ثبت شده در 14 شهریور 94