گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

عربی (3) انسانی 1400/01/22

تدریس آنلاین صفحه 1 تا 79 عربی (3) انسانی دوازدهم | درس 1: مِنَ الْأَشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْإمامِ عَليٍّ (ع) تا درس 5: يا إلٰهي

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی عربی (3) انسانی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 484
بروزرسانی شده در 22 فروردین 1400
ابوالفضل صدر