گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ابوالفضل صدر

ازش بی خبریم!

ابوالفضل صدر

فوق لیسانس عربی

استان مازندران، شهر آمل

دبیرستان شهید بهشتی آمل

این صفحه 4,508 بار بازدید شده

کارشناسی ارشد رشته عربی را در دانشگاه تربیت معلم تهران خواندم . به مدت سه سال در دبیرستان های تهران من جمله اندیشه مشغول تدریس بودم. از سال91تا99دبیر عربی دبیرستان ابوعلی سینا، جهش، فاطمیه، پژوهندگان برتر، دین و دانش، و نخبگان در شهرستان آمل بودم.سابقه همکاری با آموزشگاه قلمچی را به مدت8 سال دارم و بیش از 10 سال است که به عنوان مشاور تخصصی رشته انسانی نیز فعالیت می کنم.
در حال حاضر«1400و401»مدیر آموزشگاه علمی عصر دانش صدر«مرکز تخصصی کنکور انسانی» در شهرستان آمل هستم و مشاور رشته انسانی در دبیرستان تیزهوشان آمل می باشم.

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی (1) دهم عربی (1) دهم عربی (2) یازدهم عربی (2) انسانی یازدهم زبان عربی تخصصی کنکور سراسری

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • مشاور تخصصی رشته انسانی در دبیرستان تیزهوشان آمل

  • مدیر آموزشگاه عصر دانش

  گواهینامه و افتخارات

  • صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  • مدرک زبان ام سی اچ ای

  • نامه پذیرش مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

  • نامه پذیرش مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه تهران

  • نامه انتشارات نشریه زیتون با سمت سردبیر و مدیر مسئول

  • نامه پذیرش مقاله در همایش منطقه ای

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی