چند روزه که پیداش نیست!

ابوالفضل صدر

فوق لیسانس عربی

استان مازندران، شهر آمل

همکاران گاما

این صفحه 1,235 بار بازدید شده

268

رتبه در کشور

11

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
کارشناسی ارشد رشته عربی را در دانشگاه تربیت معلم تهران خواندم . به مدت سه سال در دبیرستان های تهران من جمله اندیشه مشغول تدریس بودم. در حال حاضر دبیر عربی دبیرستان ابوعلی سینا، جهش، فاطمیه، پژوهندگان برتر، دین و دانش، و نخبگان در شهرستان آمل می باشم.سابقه همکاری با آموزشگاه قلمچی را به مدت8 سال دارم و بیش از 10 سال است که به عنوان مشاور تخصصی رشته انسانی نیز فعالیت می کنم

درس هایی که تدریس می کنم:

زبان عربی تخصصی کنکور سراسری عربی (1) دهم عربی (1) دهم عربی (2) یازدهم عربی (2) انسانی یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  گواهینامه و افتخارات

  • صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  • مدرک زبان ام سی اچ ای

  • نامه پذیرش مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

  • نامه پذیرش مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه تهران

  • نامه انتشارات نشریه زیتون با سمت سردبیر و مدیر مسئول

  • نامه پذیرش مقاله در همایش منطقه ای

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی