{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/11/29

تمرین لیسنینگ در یک دقیقه (شماره 1)

زبان انگلیسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 90
بروزرسانی شده در 29 بهمن 1399
تعداد تست: 992
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان