{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1399/10/21

تدریس آنلاین صفحه 124 تا 127 فارسی چهارم | فصل 7 | درس 16: پرسشگری


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 2721
بروزرسانی شده در 21 دی 1399
سمیرا حسن زاده