1396/10/21

دستورکار آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم رشته رياضی و تجربی | کربن دی اکسید در هوای بازدمی، روزنه های هوایی در برگ

آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کربن دی اکسید در هوای بازدمی، روزنه های هوایی در برگ

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : PPTX
دانلود : 1026
ثبت شده در 21 دی 96