1396/10/16

فایل آموزشی خطوط میدان الکتریکی بین دو بار الکتریکی

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
6-1 خطوط میدان الکتریکی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.