{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

1399/09/8

فیلم پودمان 3 | جمع و تفریق اعداد به صورت تقریبی با میل به بالا و میل به پایین

دوره دوم متوسطه- فنی دهم شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 1 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 62
ثبت شده در 8 آذر 1399