{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1395/12/20

فیلم اموزشی باقی مانده و بخشپذیری بر 3 و 9 ریاضی پایه ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 7 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 523
ثبت شده در 20 اسفند 1395
تعداد تست: 2333
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان