{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان و ادبیات فارسی (تا 1401) 1399/03/31

تدریس کنکوری: ویدیو تدریس مبحث قرابت معنایی فارسی دبیرستان

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زبان و ادبیات فارسی (تا 1401)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 23 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 694
بروزرسانی شده در 31 خرداد 1399