ویژگی هایی یک معلم در یک جلسه تدریس

روش‌های فعال یاددهی-یادگیری آموزگاران ضمن خدمت فرهنگیان عمومی (فرهنگی)

در هر نظام آموزشی معلمان به عنوان خط مقدم جبهه آموزشی و عامل تحقق بخشی اهداف آن نظام محسوب می شوند.

معلمان هستند که می توانند با وجود کمبود امکانات شرایط و زمینه های یادگیری و رشد فکری دانش آموزان را فراهم و تسهیل کنند.

همچنین با روش تدریس مناسب و شیوه برخورد و رفتار سازنده موجب رشد اجتماعی,عاطفی و اخلاقی آنها شوند و ...


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 19
ثبت شده در 3 خرداد 99