1399/3/3

طرح درس روزانه آمادگی دفاعی دهم دبیرستان | درس 1: امنیت پایدار

آمادگی دفاعی دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

برخی از اهداف این درس: دانش آموزان ...

امنیت را تعریف کنند. (دانش )
چهار مورد از سطوح امنیت را نام ببرند و مثال بزنند.(دانش )
اهمیت سطوح را بشناسند و به مهمترین آنها اشاره کنند.(دانش )
اهداف امنیت ملی را بشناسد و توضیح دهند. ( درک و فهم )

این طرح درس در 4 صفحه تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 20
ثبت شده در 3 خرداد 99