{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات گسسته 1399/02/5

فیلم حل تمرین‌ها و سؤالات درس 2 فصل سوم (ترکیبیات) گسسته دوازدهم ریاضی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 25 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 426
بروزرسانی شده در 5 اردیبهشت 1399