{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات گسسته 1398/12/13

فیلم تدریس فصل دوم ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی | درس 1 و ابتدای درس 2

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1315
بروزرسانی شده در 13 اسفند 1398