{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات گسسته 1399/01/29

فیلم تدریس فصل سوم ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی | ادامه درس 2: روش‌هایی برای شمارش

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 480
بروزرسانی شده در 29 فروردین 1399