1399/1/22

فیلم تدریس درس 6 انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی و تجربی | جلسه دوم

انسان و محیط زیست یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش+++
تدریس توسط خانم کریمی

تاریخ پخش 99/01/21


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 137
ثبت شده در 22 فروردین 99