{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ (1) 1399/01/22

فیلم تدریس ادامه درس 13 و ابتدای درس 14 تاریخ (1) دهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی تاریخ (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1362
بروزرسانی شده در 22 فروردین 1399