1399/1/19

فیلم تدریس درس 10 (در اطراف ما هوا وجود دارد) علوم تجربی اول دبستان

علوم تجربی اول دبستان

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش+++

تدریس توسط خانم فاطمه چوپانی

تاریخ پخش 99/01/18


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل :
دانلود : 27
ثبت شده در 19 فروردین 99