{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی و آمار (1) 1399/01/15

فیلم تدریس فصل سوم ریاضی و آمار (1) دهم انسانی | ادامه درس 2: معیارهای گرایش به مرکز

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 929
بروزرسانی شده در 15 فروردین 1399