{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1399/01/15

فیلم حل تمرین‌های فصل پنجم حسابان (2) دوازدهم ریاضی | درس 2: جهت تقعر و نقطه عطف نمودار تابع

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 981
بروزرسانی شده در 15 فروردین 1399