1399/1/10

طرح درس روزانه بر اساس الگوهای برتر تدریس | درس 1: روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

مباحث : طرح درس روانشناسی یازدهم: آروند..
درس 1: روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 3
فرمت فایل : PDF
دانلود : 35
ثبت شده در 10 فروردین 99