{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/01/8

فیلم تدریس فصل سوم هندسه (2) یازدهم ریاضی | درس 2: قضیه کسینوس‌ها


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 28 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 78
ثبت شده در 8 فروردین 1399
تعداد تست: 393
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان