1399/1/8

فیلم تدریس قواعد درس 5 عربی (3) دوازدهم انسانی | مبحث اسلوب ندا

عربی (3) انسانی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار+++
تدریس توسط خانم معصومه ملکی

تاریخ پخش 99/01/07


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 42
ثبت شده در 8 فروردین 99