1399/1/8

فیلم تدریس فصل سوم ریاضی و آمار (1) دهم انسانی | درس 2: معیارهای گرایش به مرکز

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار+++
تدریس توسط آقای قاسم صیف زاده

تاریخ پخش 99/01/07


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 68
ثبت شده در 8 فروردین 99