{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1398/12/19

فیلم تدریس درس‌ 12 فارسی و نگارش دوم دبستان | برنامه فرصت برابر شبکه آموزش

دبستان دوم فارسی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 873
بروزرسانی شده در 19 اسفند 1398