درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} {{ subtitle }}

ثبت شده در 1 بهمن 97
 • فیزیک (3) ریاضی
  • فصل 1: حرکت بر خط راست
  • فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
  • فصل 3: نوسان و موج
  • فصل 4: برهم کنش‌های موج
  • 4-3 پراش موج
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای