{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

محتوای متنی دوره آموزشی فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس وحید مشکی نژاد

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: حرکت بر خط راست

قسمت 1: شناخت حرکت

قسمت 2: حرکت با سرعت ثابت

قسمت 3: حرکت با شتاب ثابت

قسمت 4: سقوط آزاد

24 صفحه

4,040 تومان

1 تا 28

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 1

فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای

قسمت 1: قوانین حرکت نیوتون

قسمت 2: معرفی برخی از نیروهای خاص

قسمت 3: تکانه و قانون دوم نیوتون

قسمت 4: حرکت دایره‌ای یکنواخت

قسمت 5: نیروی گرانشی

20 صفحه

3,690 تومان

29 تا 60

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 2

فصل 3: نوسان و موج

قسمت 1: نوسان دوره‌ای

قسمت 2: حرکت هماهنگ ساده

قسمت 3: انرژی در حرکت هماهنگ ساده

قسمت 4: تشدید

قسمت 5: موج و انواع آن

قسمت 6: مشخصه‌های موج

23 صفحه

3,960 تومان

61 تا 88

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 3

فصل 4: برهم کنش‌های موج

قسمت 1: بازتاب موج

قسمت 2: شکست موج

قسمت 3: پراش موج

قسمت 4: تداخل امواج

14 صفحه

3,090 تومان

89 تا 114

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 4

فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی

قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون

قسمت 2: طیف خطی

قسمت 3: مدل اتم رادرفورد- بور

قسمت 4: لیزر

15 صفحه

3,190 تومان

115 تا 136

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 5

فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

9 صفحه

2,480 تومان

137 تا 156

قسمت 1: ساختار هسته

قسمت 2: پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

قسمت 3: شکافت هسته‌ای

قسمت 4: گداخت (همجوشی) هسته‌ای

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 6

آخرین ویرایش در 21 آبان 1401