{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی علوم تجربی ششم دبستان با تدریس زهرا رفعتی

دبستان ششم علوم تجربی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: زنگ علوم

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه1)

0:2

1,410 تومان

14 تا 16

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

17 تا 22

درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی (جلسه1)

0:4

2,000 تومان

24 تا 27

درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

28 تا 30

درس 4: سفر به اعماق زمین (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

30 تا 33

درس 4: سفر به اعماق زمین (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

33 تا 36

درس 5: زمین پویا (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

37 تا 41

درس 5: زمین پویا (جلسه2)

0:12

3,460 تومان

42 تا 44

درس 6: ورزش و نیرو (1)

0:8

2,830 تومان

46 تا 51

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه1)

0:10

3,160 تومان

53 تا 57

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

58 تا 59

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه3)

0:5

2,240 تومان

62 تا 63

درس 8: طراحی کنیم و بسازیم

درس 9: سفر انرژی (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

69 تا 73

درس 9: سفر انرژی (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

72 تا 76

درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ

0:8

2,830 تومان

77 تا 81

درس 11: شگفتی‌های برگ

0:15

3,870 تومان

83 تا 86

درس 12: جنگل برای کیست؟

0:21

4,580 تومان

87 تا 94

درس 13: سالم بمانیم (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

95 تا 98

درس 13: سالم بمانیم (جلسه2)

0:8

2,830 تومان

98 تا 100

درس 14: از گذشته تا آینده

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400