چند روزه که پیداش نیست!

زهرا رفعتی

فوق لیسانس مهندسی شیمی

استان تهران، شهر تهران

دبستان گلهای فاطمه (س) منطقه 15 تهران

این صفحه 277 بار بازدید شده

401

رتبه در کشور

57

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی سوم ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی