گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1397/08/16

تست کنکور علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 1: ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) مهر
شامل مباحث: درس 1: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

تست کنکور علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 1: ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 16 آبان 1397
  

گروهی از شاعران دورهٔ بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند.