{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/07/29

تست کنکور فصل اول زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 2: همانندسازی دنا

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) مهر
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
گفتار 2: همانند سازی دِنا
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل اول زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 2: همانندسازی دنا
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 29 مهر 1397
  

اگر در آزمایش‌های مزلسون و استال، در پایان 20 دقیقۀ اول، دو نوار، یکی در بالا و دیگری در پایین لولۀ آزمایش مشاهده شود، کدام طرح همانندسازی دنا تأیید می‌شود؟