همه موارد زیر باعث افزایش بازدهی کولر آبی می‌شود به جز ............

1) 

درست کردن سایبان برای کولر

2) 

عایق‌سازی کانال از کولر تا ساختمان

3) 

قطع کردن کلید پمپ آب کولر در دور تند

4) 

تمیز کردن رسوبات پوشال کولر