{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دایره‌های ${x^2} + {y^2} - 2x = 4$ و ${x^2} + {y^2} = 4$ نسبت به هم چه وضعی دارند؟

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

$O(0,0)\,\,\,\,,\,\,\,O'(1,0)\,\,\,\,\,\,\,r = 2\,\,\,,\,\,\,\,r' = \sqrt 5 $

$OO' = \sqrt {{1^2} + 0}  = 1 \Rightarrow \left| {r - r'} \right| = $

$\sqrt 5  - 2 \lt OO' \lt r + r' = \sqrt 5  + 2$ دو دایره متقاطع هستند

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محسن ذوالفقاری