{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

چند مورد از موارد زیر درست می باشند؟

الف) اسوه قرار دادن پیامبر (ص) علاوه بر استفاده از تجارب ایشان، سبب می شود بتوانیم عین ایشان عمل کنیم.

ب) هدف نهایی انسان بندگی و رسیدن به مقام قرب الهی است که لازمه دست یافتن آن، برنامه ریزی است.

ج) اسوه بودن حضرات معصومین (ع) در اموری است که تابع گذر زمان و تغییر در آن نمی باشند.

د) استحکام بیشتر پیمان با خدا و فراموش نکردن آن، تابع مراقبت مستمر از عهد است.

1 ) 

یک

2 ) 

دو

3 ) 

سه

4 ) 

چهار

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

علی رجبی