{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/10

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | درصد

دبستان ششم ریاضی اسفند
شامل مباحث: درس 2: درصد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | درصد
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 10 مهر 1401
  

یک درصد از پنج درصد از 200 چند درصد از 15 درصد از 3000 است؟