{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/9

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | طول و سطح و تبدیل واحدهای اندازه‌گیری

دبستان ششم ریاضی بهمن
شامل مباحث: درس 1: طول و سطح
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | طول و سطح و تبدیل واحدهای اندازه‌گیری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 مهر 1401
  

200 هکتار برابر است با ...................... متر مربع.